Produktet Inovative Bejne Projekte Inovative

Nesim shpk, prej vitit 2001 operon ne fushen e ndertimeve, ne perpunimin dhe montimin e produkteve te ALUMINIT dhe te PVC-se. Aktiviteti shtrihet ne te gjithe Shqiperine, si rezultat i një bashkëpunimi të frytshëm të stafit drejtues dhe stafit teknik të përbërë nga arkitektë dhe inxhinierë të departamentit të prodhimit dhe montimit. Nivelet e larta estetike dhe teknike janë në bazë të kërkesave të kohës të certifikuara sipas standartit më prestigjoz të cilësisë dhe menaxhimit ambjental : ISO 9001:2008, duke i siguruar klientit cmim dhe cilësi maksimale.


Arritjet bashkohore teknologjike ne fushen e Rifiniturave te Jashtme aplikohen edhe nga Arkiteketet tane ne bashkepunim me Inxhinieret, te cilet jane te specializuar ne keto lloje fushash. Me kete baze ne realizojme nje game te gjere prodhimi me Alumin, Panel Kompoziti dhe Xhama, duke siguruar izolim te mire termik dhe akustik sipas normave te kerkuara. Gjithashtu i kushtohet nje kujdes maksimal anes estetike. Këto vite në treg kanë provuar garancinë dhe cilësinë e produkteve dhe shërbimeve që ofron kompania si dhe përkushtimin maksimal ndaj klientit. Klikoni rubrikat tona per me teper informacion

Klikoni rubrikat tona per me teper informacion